Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne gedachten, begeerten, woorden en werken, mijn handel en wandel, mijne gebeden en arbeid, mijn strijden en lijden en vereenig dat alles met het leven en lijden van Jezus Christus. Neem, o Vader, genadig dit olï'er aan ter wille van Jezus, uw lieven Zoon. Het is mijn vurig verlangen, alles te doen en te lijden tot uwe meerdere eer en glorie, tot voldoening voor mijne zonden, tot troost der zielen in net vagevuur volgens de inzichten van het goddelijk Hart van Jezus. Ik beveel mij aan in alle

gne o 'V;erkeu ,ler "• Kerk, in alle II. Missen, welke heden over de geheele wereld gelezen worden, en ik bid U, o Heer, maak mi] aan de vruchten daarvan! deelachtig. Ik wenscli ook, oj

VI *j\

Sluiten