Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ik smeek U nederig en vertrouwvol. wees ook dezen nacht

miin beschermster en Moeder.

Weer van mij en alle menschen elke verschrikking der duister¬

nis, alle kwade droomen, alle aanvechtingen van den boozen

vijand, en bewaar ons naar

lichaam en ziel rem en onne-

vlekt voor Gods oog. Amen.

Tot (le Heiligen.

Alle Gods lieve Heiligen, bijzonder N. N., looft den Heer in mijn plaats, terwijl ik slaap en beschermt in i j door uw voorbede.

Heilige Engelbewaarder, wijk niet van mijn legerstede, en bescherm mij tegen alle gevaren naar ziel en lichaam.

Sluiten