Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aflaatgebeden.

Tezus, Maria, Joseph, ik geef

U mijn hart en mijne ziel!

Jezus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd!

Jezus, Maria, Joseph, laat mijn ziel met U in vrede scheiden! (300 dagen afl. Pius VII., 20 Apr. 1807.)

De vrome vereeiders van Maria zijn gewoon des avonds, alvorens slapen te gaan, drie Weesgegroetjes te bidden, ter eere harer onbevlekte ontvangenis, om gedurende den nacht verschoond te blijven van onzuivere bekoringen of tenminste bewaard te worden daarin niet te bezwijken. Volg dit voorbeeld na, bid drie Wees gegroetjes, en daarna:

Door uwe onbevlekte ontvangenis en uwe vlekkelooze, ongeschonden maagdelijkheid, o zuiverste Maagd Maria, zuiver mijn hart, mijn lichaam en mijne ziel.

Sluiten