Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mundasti ignito; ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctuin Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominuni nostrum.

Jube, Domine, benedicere!

Dominus sit in corde meo et in labiismeis: nt digne et competenter annuntiem Evangelium suum.

Amen.

met een vurigen kool gereinigd liebt; gewaardig U in uwe grenzelooze barmhartigheid mij zóó te reinigen, dat ik waardig uw H. Evangelie verkondige. Door Christus onzen Heer.

Gelief mij te zegenen, o Heer.

De Heer zij in mijn hart en op mijne lippen, opdat ik waardig en betamelijk zijn Evangelie verkondige.

Amen.

Evangelie.

S. Dominus vo- P. De Heer zij

biscum. met u.

M. Et cum spi- D. En met uwen

ritu tuo. geest.

Sluiten