Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed voor (le Overledenen.

Memento etiam

Domiue, famulorum famularumque N. N. qui nos

praecesserunt cum signo fidei et dor-

miunt in somtio

pacis. Ipsis Domin, et omnibus in Chri-

l sto quiscentibus,

locum refrigerii,

lucis et pacis, ut indulgeas, depre-

camur. rer eundem Christum Dominum nostrum.

Amen.

"NTrvKifi nnnnue

I peccatoribus, fa-

I l:n i-nïa rla mnl-

IllUllö OUiö, VAV

titudine miseratio-

num tuarum sperantibus, partem aliquam et socie-

Gedenk ook, o Heer, uwe dienaren en dienaressen N. N., die ons zijn voorgegaan met het teeken des geloof s en rusten in den slaap des vredes. — Geef hun, o Heer, smeeken wij U, en allen, die in Christus zijn ontslapen,de plaats van verkwikking, van licht en van vrede. Door denzelfden Christus, onzen Heer. Amen.

Verleen ook aan ons, zondaren, uwe dienaren, die op de volheid uwer ontfermingen vertrouwen, eenig aandeel en gemeen-

Sluiten