Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et coram omnibus viveutibus confitebimur ei quia fecit nobiseum misericordiam suain.

des hemels en voor

alle schepselen zullen wij Hem be¬

lijden, omdat Hij

ons zjme barm¬

hartigheid heeft

bewezen.

Gebed der Kerk.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

Oremus S. Proficiat nobis ad salutem corporis et auimae, Domine Deus noster, hujus sacramenti susceptio et sempiternae Sanctae Trinitatis ej usdemque individuae Unitatis confessio. Per Dominuin etc.

M. Amen.

P. De Heer zij

met u.

D. En met uwe

geest.

Laat ons bidden. P. Dat het ont¬

vangen, o Heer, onze God, van dit

sacrament en de belijdenis van de lieilie-e. eeuwice

Drievuldigheid en

dezer onverdeelde

eenheid ons strek-

ke tot heil naar ziel

en lichaam. Door

onzen Heer, enz. D. Amen.

Sluiten