Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het altaar ten offer te brengen; neen, Gij wilt onder diezelfde geheimvolle gedaanten van het altaar in onze zielen komen, om ons met uw allerheiligst Vleesch en Bloed te spijzen. Waar ter wereld, o mijn zoete Jezus, kan men een liefdevoller meester vinden! Maar hoe rein moet het hart zijn, dat U, de heiligheid zelve, ontvangen wil. Ik ben niet waardig, o Heer, dat Gij ingaat in mijne ziel, want ik heb zoo dikwijls en zoo zwaar gezondigd. Maar het doet mij van harte leed, dat ik U beleedigd heb, U, mijn eenigste, mijn hoogste goed, U, de goedheid zelve, die alleen alle liefde waardig zijt. Ik ben vast besloten, eer alles te lijden, dan U nog ooit te beleedigen.

Vergeef mij dan, o barmhartige ^===== $

Sluiten