Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE ÜEEENING.

Ter eere van de allerheiligste Maagd Maria.

V oorbereiding.

H Ilemelsche Vader, ik offer U op het heilige otïer, dat ik thans door uwe genade mag hij wonen, tot uwe eer, tot voldoening voor mijne zonden en die der gansche werd, tot dank

vnm' rlp we daden, die uil mii

en alle menschen bewezen hebt, tot verkrijging uwer genaden voor mijzelven, voor de H. Kerk, voor alle menschen, bijzonder nok voor de zielen in het Va-

Sluiten