Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daren, verduurd hebt, voornamelijk in het uur, waarin uwe heilige ziel van uw goddelijk lichaam gescheiden is, aan God, den almachtigen Vader, wilt opofferen voor de arme zielen en haar bevrijden van de straffen en pijnen des vagevuurs.

lieer Jezus Christus, Gij hebt door den mond uwer profeten gezegd: „met eene eeuwige liefde heb ik u bemind, daarom heb ik u vol erbarmen tot mij getrokken;" ik bid U, dat Gij deze liefde, welke U uit den hemel deed nederdalen op de aarde, om hier zooveel lijden en hitterheden te verduren, aan God, den almachtigen Vader, wilt opdragen. voor de geloovige zielen, en haar bevrijden van liet lijden en de slratten des vagevuurs.

Sluiten