Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verloren vrede weder te | vinden. Amen.

II. Maria, toevlucht der zon- j duren, sta uw afgedwaald kind bij, en leid het aan uwe moederhand lot den hemelsche Vader terug.

H. Petrus, H. Maria Magda- ; lena, alle heilige boetelingen, verkrijgt mij van God de genade eener ware en oprechte bekeering.

Om geldig te biechten, moet gij u beschuldigen:

1. van alle doodzonden, welke gij na uw laatste goede biecht bedreven hebt; de dagelijksclie zonden te biechten, is zeer raadzaam, maarniet verplichtend;

2. van het getal;

3. van de omstandigheden, welke de soort van zonde wijzigen (bijvoorbeeld : de omstandigheid, dat men eene kerk

Biechtspiegel.

Sluiten