Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestolen heeft, verandert de zonde van diefstal.)

Om deze noodzakelijke beschuldiging goed te doen, is het niet noodig, zich „„„c*-;.,- tv.oor wp! prnstis-te onderzoe-

C3 ,

ken, bij welk onderzoek gij vooral niet vergeten moogt de plichten van uw staat en beroep en uw hoofdfout.

Voorafgaande Vragen.

Wanneer hebt gij het laatst gebiecht? Woa Hi» hipi'M troed? Hebt ffii vrij¬

willig eene doodzonde verz wegen ? Was uw voornemen goed? W aart gij vast besloten, de naaste gelegenheid tot zonde te vluchten, de noodige middelen, om eene zondige gewoonte af te leggen, aan te wenden?

Hebt gij de opgelegde boete stipt en zorgvuldig volbracht?

De 10 geboden Gods

Eerste Gebod.

Zich niet voldoende onderrichten in de waarheden des geloofs.

NT;of ui Is o-Ainnveii wat de kerk leert.

o _/

Sluiten