Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieid .... hoe groot en liefderijk in al uwe eigenschappen .... Waarheen ik ook mijne hlikken wende, zie ik Uwe goedheid, Uwe schoonheid. Hoe wonderbaar en heerlijk zijn hemel en aarde, en toch — .... wat zijn zij tegenover Hem, die dat alles schiep? Ik kan de buitengewone hoedanigheden der menschen bewonderen; hunne schoonheid, hun verstand, hun genie, hunne deugd; ik kan beminnen hunne rechtvaardigheid, hunne reinheid, hunne zachtmoedigheid, hunne edele zielegrootheid, maar toch, o Heer, zijn al die menschel ij ke voortreffelijkheden en buitengewone gaven slechts giften van uw hand, slechts zwakke, onvolmaakte en duistere schaduwbeelden van uwe vol-

Sluiten