Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben ik uitgeput van vermoeidheid en strijde — Gij zijt de bron van sterkte. Beangstigt mij de gedachte aan mijne zonden — Gij zijt mijne voldoening. Zucht ik in duisternis — Gij zijt mijn licht. Ja, Heer, wat zou mij kunnen ontbreken bij U'? Waar Gij zijt, daar is de hemel. O laat mij dan dat zaligend woord hooren, waarmede Gij aan het kruis U gewaardigd hebt den goeden moordenaar toe te spreken: „Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs." Ja, laat mij heden nog in liet heilig sacrament, het hemelsche geluk der vereeniging met U smaken! Kom dan, Gij vreugde mijner ziel, doel mijner wenschen, eer mijne ziel van snakken en verlangen versmacht!

Sluiten