Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensten van Christus en der heiligen toevertrouwd, en haar de macht gegeven, om met deze onmetelijke rijkdommen liet onvermogen der geloovigen te hulp te komen en hunne schulden le betalen. Tot dezen schat neem ik mijne toevlucht, o Heer, ik verlang van ganscher harte, den vollen aflaat te verdienen, welke mij vandaag wordt aangeboden, en bid daarom de volgende gebeden, volgens de meening des H. Vaders. Geef, o Heer, dat ik aandachtig moge bidden en verhooring vinden.

Onze Vader, enz. Wees gegroet enz. Glorie zij den Vader enz.

Sluiten