Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen verheugen en in de vrije uil oefening van hun geloof zich

hun eeuwig heil verzekeren. Ainen.

OnzeVader, enz. Weesgegroet, enz. Glorie enz.

Gebed voor den Paus.

Taal, o Heer, uwe genade rijkelijk nederdalen over hem, dien Gij tof uwen zichtbaren sledehouder op aarde, tot opperherder uwer Kerk hebt aangesteld. Help hein zijn zwaren last dragen, help hem zijn groote plichten vervullen. Wees Gij zijn schild tegen alle aanvallen, zijn steun in alle moeilijkheden, zijn licht in iedere twijfel. Onderhoud in hem de liefde, den moed en de trouw van den goeden herder, die alles, zelfs zijn leven laat

Sluiten