Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgestaan, en overgeloopen naaiden kant der vijanden.

9. Diep bedroefd over mijne zonden kniel ik smeekend voor U neder, o lieer O, kon ik met mijne tranen, met mijn bloed de' plaatsen afwasschen, waar uw naam onteerd werd, waar ook ik tegen U zondigde!

10. O, dat ik toch alle oneerbiedigheden door een oneindige eerbewijzing en liefdebetuiging kon herstellen!

I I. Hoor mij, o Heer, en vergeel mij. Goede Jezus, ach doe het, vergeef barmhartig, wat ooit tegen Ü in hel allerheiligste Sacrament begaan is. J en aanhoore van hemelen aarde vervloek ik alles, uit liefde tot U, die alle eer en liefde oneindig verdient.

Eere zij U, o Heer, o Jesus,

h &

Sluiten