Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerheiligste Sacrament des Altaars, nu en altijd, in de eeuwen der een wen. Amen.

DERDE OEFENING.

Ter eere van de allerheiligste Maagd Maria.

Lofgebed.

aar zal ik woorden vinden van lof, om U, o heilige Maagd Maria, naar behooren te prijzen ? Maagd zonder smet of vlek, sieraad der vrouwen, kroon der jonge dochters! Ik vereer U, vlekkeloos lam; ik prijs u, gij vol van genaden, zuiverste woning van God! Wees gegroet, roep ik u toe, met Gabriel, den aartsengel, met eerbied en heilige

Sluiten