Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen Amen. V.Dirigatur,Do- V. Dat mijn gemine, oratio Do- bed, Heere, tot U

mine, oratio mea. klimme,

R. Sicut incen-

sum in eonspectu tuo.

R.Gelijkdedamp van den wierook vóór uw aanschijn.

Magnificat.

Magnificat anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo.

Qui respexit, liumilitatem aneillae suae: ecceenimex hoe beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit milii magna, qui potens est, et sanctum

Mijne ziel verheft den Heer.

En mijn geest verheugt zich in God, mijnen Zaligmaker.

Omdat Hij op de nederigheid van zijne dienstmaagd heeft gezien : zie, van nu af zullen alle geslachten mij zalig noemen.

Omdat hij, de machtig is, aan mij groote dingen

Sluiten