Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondaar, hebt afgelegd. Gaarne ook zou ik alle allaten, aan deze oefening verbonden, willen verdienen (voor mij of voor de ziel van N. N.), ik wil ook bidden volgens de meening, waarin de II. Kerk zulk een groote schat verleend heeft. Ik bid U nederig en ootmoedig, laat deze oefening strekken tot mijn heil, om hier uwe genade, hierna U als het eeuwig leven te winnen. Amen.

Eerste Statie.

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

V. Wij aanbidden 1, Christus, en loven U.

(Hier houdt men telkens een oogenblik stil, en overweegt het lijden van Christus, dat bij iedere statie wordt voorgesteld, daarna zegt men:)

^ v

Sluiten