Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Jezus, door dit onrechtvaardig doodvonnis, dat ik reeds zoo dikwijls door mijne zonden 011derteekende, hevrijd mij van het vonnis des eeuwigen doods, dat ik reeds zoo dikwerf verdiende.

Onze Vader, enz. Wees gegroet, enz. Glorie enz.

Ontferm IJ onzer, Heer.

Ontferm U onzer.

God, wees ons, zondaren, genadig. Amen.

Tweede Statie.

Jezus neemt het kruis op zijne schouderen.

Wij aanbidden U, enz.

Overweging — daarna zegt men:

O Jezus, die zoo gewillig en bereidvaardig het zware, door mijne zonden vervaardigde kruis,

Sluiten