Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid uit liet graf verrezen zijt, ontferm U onzer!

Jezus, ilie de levenden en doo-

den zult komen oordeelen, \Y ees genadig ! Spaar ons, Jezus! Wees genadig! Verhoor ons, Jezus!

Van alle kwaad, verlos ons, Jezus!

Van alle zonden,

Van eenen haastigen en onvoor-

zienen dood.

Van de listen des duivels, Van gramschap, haal en allen

kwaden wil,

\ an pest, hongersnood en oorlog, Van den eeuwigen dood.

Door uwen doodstrijd en uw

bloedig zweet,

Door uwe geeseling en uwe mishandelingen,

Door uwe doornenkroon,

Door uw kruis en lijden,

Sluiten