Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordig zijn en dienen, ontferm U onzer!

Teeken van genade,

Band van liefde,

Opperpriester, die zeil' de ollr-

rande zijt,

Geestelijke zoetheid, die in haren eigen oorsprong wordt gesmaakt,

Verkwikking der heilige zielen, Teerspijs dergenen, die in den

Heer sterven,

Onderpand der toekomende zaligheid,

Wees genadig! Spaar ons, Heer! Wees genadig! Verhoor ons, Heer! Van het onwaardig nuttigen uws lichaams en bloeds, verlos ons, Heer!

Van de begeerlijkheid des vleesches,

Van de begeerlijkheid deroogen,

Sluiten