Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hein gelukkig op aarde, en late hem 11iet vallen in 'Ie handen zijner vijanden.

Iaat ons bidden.

Almachtige, eeuwige God, erbarm U over uwen dienaar, onzen Paus N. N. en geleid hem volgens uwe goedheid op den weg des eeuwigen lieils, opdat hij door uwe genade slechts hegeere, wat U behaagt en dat met alle kracht volbrenge. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Gebed voor de Bisschoppen der H. Kerk.

f) God, die uwe apostelen en hunne rechtmatige opvolgers hebt aangesteld, om onder het ééne, zichtbare opperhoofd de macht om te binden en ie onl- j

i)

Sluiten