Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christe eleison!

Kyrie eleison!

Christe, audi nos!

Christe, exaudi nos!

Pater de coeiis Deus, miserere nobis!

JTili, Redemptor mundi Deus.

Spiritus sancte Deus,

Sancta Trintas, unus Deus,

Saucta Maria, ora pro nobis!

Saucta Dei genitrix,

Sancta Virgo Virginuni,

Mater Christi.

Mater diviuue gratiae,

Mater purissima,

Christus, ontfenn

U onzer!

Heer, ontferm U

onzer!

Christus, hoor ons! Christus, verhoor ons!

God, hemelsche Vader, ontferm U onzer! God Zoon, Verlosser der wereld, God, Heilige Geest,

Heilige Drievuldigheid, één God, Heilige Maria, bil

voor ons!

Heilige Moeder

Gods,

Heilige Maagd der

maagden, Moeder van Chi istus,

Moeder der goddelijke genade, Allerreinste Moe-

Sluiten