Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn kostbaar, onschuldig bloed zaagt nederdruppelen. Verkrijg voor mij, o smartvolle Moeder, dat ik steeds met u onder het kruis moge vertoeven, en daar aandachtig het lijden van uwen Zoon en mijnen Verlosser overwege en vereere. Amen.

Onze Vader, enz. Wees gegroet, enz.

<5. Wees gegroet, Maria, zoo diep bedroefd, toen gij het van het kruis afgenomen lichaam van uwen lieven Jezus op uwen schoot ontvingt en met nainelooze smart al zijne wonden beschouwdet. Ik bid u, edelmoedige Meesteres, bewerk voor mij, dat <le wonde der zijile van uwen goddelijken Zoon steeds voor mij geopend zij, opdat ik in alle bekoringen en nood daarin kan

Sluiten