Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar te dienen! Ik bewonder, o H. Maagd, en prijs de nederige en teedere liefde van uw edelmoedig hart, en smeek u dringend, verwerf mij de genade, uw hei lig voorbeeld te volgen, alle mensclien, ook de armste en geringste, als broeders en zusters in Christus met ware liefde te beminnen en blijde en bereidvaardig te helpen en bij Ie staan. Waar gij komt, o gezegende Maagd, daar brengt gij zegen; wien gij bezoekt, wordt met genaden begunstigd. Bij uwen groet werd Èlisabeth vervnld van den H. Geest, en Johannes geheiligd in den schoot zijner Moeder. Zoo waar is het, dat God zijne genade uitdeelt en de zielen heiligt door uwe vermiddeling en tusschenkomst.

Sluiten