Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEDEN

VOOR EN NA DE MAALTIJDEN.

Véór het Ontbijt.

Jezus, laaf onzen dorst,

Laat ons drinken uit uw borst; Vergeef ons allo bekende en onbekende zonden ;

Verberg ons in uwe heilige wonden ; Vaag af al onze straf,

Eer wij dalen naar hot graf. De geloovige zielen mede,

Verlost van alle lijden,

Moeten rusten in vrede,

En zich in God verblijden. Amen. Geloofd zij Jezus Christus en de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria. Amen.

Na het Ontbijt.

Ik groet U, gebenedijde wonden van mijnen Jezus, en ik bedank U, o Jezus,

Sluiten