Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engel des Heer en.

l)e Engel des Heereu heeft aan Maria geboodschapt;

En zij heeft ontvangen van den H. Geest.

Wees gegroet, Maria , enz.

Zie de dienstmaagd des Heeren,

Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria, enz.

En liet Woord is vleesch geworden,

Eu Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, enz.

Bid voor ons, II. Moedor Gods,

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

LAAT ONS BIDDEN.

Stort, Heer, uwe genade in onze harten , opdat wij, die door de boodschap des Engels de menschwording van Christus, uwen Zoon, hebben leeren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid der verrijzenis, door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Qui passus est pro nobis, misereatur nostri. Amen.

Sluiten