Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MORGEN- EN AVONDGEBEDEN.

51orgeugebed.

In den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen.

Mijn Heer en mijn God , ik aanbid , by bet begin van dezen dag, uwe opperste Majesteit, en erken li voor mijn Schepper en besten Vader.

Ik bedank U voor alle weldaden, welke Gij mij, tot op ditoogenblik, hebt bewezen, bijzonderlijk dat Gij mij dezen nacht hebt bewaard.

Ik wijd U toe, o mijn dierbare Jezus, mijne ziel, mijn lichaam, en al wat ik ben, en wat ik bezit.

Ik draag U op al de gedachten , woorden , werken , gebeden , kruisen , opofferingen en moeielijkheden van dezen dag, tot uwe glorie en tot

Sluiten