Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Voor de uitbreiding der godsvrucht tot het H. Hart.

2° Om eeue innerlijke kennis van c onzen Heer Jezus Christus.

*ë 3°. Voor den H. Vader en de 3 H. Kerk.

oj 4°. Voor de vermeerdering van het Geloof, de Hoop en de Liefde.

5°. Om de genade van eenen goeden dood te krijgen.

Bijzondere Intenties,

(Naar ieders goedvinden)

Nota. Men moet deze Novene zóó beginnen dat dezelve eindigt op Donderdag, daags vóór den ls,en Vrijdag der maand ; de geestelijke Communie doen , indien men de Sacramenteele Communie niet kan ontvangen, er eene akte van eereboete en eene toewijding aan het H. Hart van Jezii9 bijvoegen.

Sluiten