Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningin van geheel het heinelsch hof,

Koningin der Engelen , Onbevlekt

ontvangen,

Koningin der Engelen, Moeder

Gods en der menschen,

Koningin der Engelen, wier glorie en wonderen dagelijks aangroeien ,

Koningin der Engelen , die de zieken geneest, de dooden verwekt ST en de verhardste zondaren bekeert, §

Koningin der Engelen , die de bewondering uitmaakt van God , a van zijne Engelen en Heiligen," Koningin der Engelen , onze hulp

in al onze behoeften ,

Koningin der Engelen, die nimmer hen verlaat, welke op U hun betrouwen stellen ,

Koningin der Engelen, die den blinden het gezicht en den lammen het gebruik der ledematen terugschenkt,

Sluiten