Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Machten, die ons tegen de aanvallen onzer vijanden verdedigt, H. Prinsdommen , die onze voorsprekers zyt in algemeene rampen, H. Aartsengelen , die ons denevcn-

menseh leert beminnen, H Engelen, die onze bewaarders zijt, H. Engelbewaarder ,

H. Engel, die mij geleidt en bc-

schermt, &

Die mij goeden raad geeft, <

Die mij troost in mijne moeielijk- S heden, o

Die mij onderricht in mijne plichten , ? Die mij bijstaat in de bekoringen , Die mij draagt in uwe handen , Die mij ondersteunt in de gevaren , Die mij verlicht in mijne twijfelachtigheden ,

Die met mij en voor mij bidt, Die mij nooit verlaat,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden

der wereld , spaar ons , Heer. Lsm Gods, dat wegneemt de zonden der wereld , verhoor ons, Heer.

Sluiten