Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

# den Tempel bebt opgeofferd ,

Die op het woord des Engels met Jezus en zijne Moeder naar Egypte gevlucht zijt,

Die na den dood van Herodes met ' Jezus en zijne Moeder naar het

land van Israël wedergekeerd zijt, Die het Kind Jezus, te Jerusalem cr gebleven zijnde, met Maria zijne Moeder vol droefheid gezocht o hebt, °

Die Hein na drie dagen met blijd- 2 schap gevonden hebt, zittende in het midden der leeraren , Aan wien de Heer der Heeren op

aarde onderdanig geweest is, Wiens lof in het Evangelie vermeld wordt,

> Man van Maria, uit welke Jezus geboren is ,

Onze voorspreker, hoor ons, heilige Joscph.

Onze beschermer, verhoor ons, heilige Joseph.

In al onze benauwdheden , help ons ,

Sluiten