Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heilige Joseph.

Ju al onze behoeften , g"

In de ure des doods ,

Door uwe allerzuiverste trouw, =

Door uwe vaderlijke zorg en tee-

derheid , 2.

Door al uwen arbeid en zweet, >3'

' (t

Door al uwe deugden , «i

O » Q

Door al uwe verdiensten,

Door uw eeuwig geluk , 5-

Wij , die U als beschermer aanroepen , wij bidden U , verhoor ons. Dat gij voor ons de vergiffenis der

zonden van Jezus wilt afsmeeken , 2. Dat gij ons steeds aan Jezus en _ Maria gelieft aan te bevelen, al Dat gij voor alle maagden en on- g gehuwden de gaaf van kuisrli- _ lieid wilt verwerven,

Dat gij voor de gehuwden eene on- < bevlekte getrouwheid en heilige ~ eendracht wilt verkrijgen , ; Dat gij voor alle vergaderingen eene 0 volmaakte liefde en rensgezind- 5 beid wilt verwerven ,

Sluiten