Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik groet U, o Serapbijnsehe Vader Franciscus, levend afbeeldsel van onzen goddelijken Zaligmaker Jezus Christus, gij, die het geluk gehad hebt uw leven te eindigen, geheel verteerd door het vuur uwer Seraphijnsche liefde, welker hevigheid U deed bezwijken. H. Franciscus, bid voor ons, uwe kinderen, nu en in het uur van onzen dood. Amen. Onze Vader. Wees gegroet enz.

GEBED.

O allerbarmhartigste Moeder Maria , ik smeek U, houd niet op uwe bijzondere bescherming te verleenen aan de Serapbijnsehe Orde van uwen getrouwen dienaar Franciscus; verwijder er van, bid ik U , alles wat dezelve zoude kunnen besmeuren of haren luister verdooven, en maak, dat deze heilige Vereeniging moge glinsteren in de heilige Kerk, als de sterren aan het firmament. Bekom toch voor elk der kinderen van dien

Sluiten