Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen Sticbtvader in het bijzonder, den geest van gebed en ingetogenbeid , de volharding in hunne heilige roeping, en de genade van U en Jezus in den hemel eenmaal te bezitten en te genieten. Amen.

Gebed tot den H. Vader Franciscus.

O groote heilige Franciscus, dien ik voor mijn bijzonderen Patroon , beschermer, voorspreker en vader verkozen heb, ik bid U ootmoedig mij uwe vaderlijke bescherming te verleenen. Bestuur mij in al mijne gedachten , woorden en werken: help mij in de bekoringen , troost en versterk mij in mijne moeielijkheden en sta mij bij in mijn sterfuur. Verkrijg mij, H. Vader, vergiffenis van mijne zonden, de genade om mij van mijne gebreken te verbeteren en voortgang te doen in de oefening der deugden eigen aan mijnen H. Staat. Bekom mij eene bijzondere devotie tot den gekruisten Jezus, tot het allerheiligste

Sluiten