Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stilzwijgendheid van den H. Joannes , in het H. Sacrament der Biecht, uwe Kerk met eene nieuwe Martelkroon vereerd hebt, geef ons door zijne voorspraak om naar zijn voorbeeld de tong voorzichtiglijk te bewaren, en liever alle straffen op deze wereld, dan eenig verlies onzer ziel te lijden. Door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

Gebed tot God den Vader.

Almachtige God , die den onsehuldigen Joseph van de valsche beschuldiging, de zuivere Susanna van alle schandvlekken , den koning David van de vervolgingen van Saiil verlost hebt, verleen ons door de voorspraak van den H. Joannes Nepomucenus , die de eer des evennaasten tot den dood toe heeft voorgestaan , dat wij in dit leven van alle oneer en in den dag des oordeels vau de eeuwige schande bevrijd mogen worden. Door J. C, onzen Heer. Araeu.

Sluiten