Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

litanie

TEli EERE VAN DEN

H. Aloysius van Gonzaga,

Heer, ontferm U onzer.

Christus, ontferm U onzer.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons. God, hemelscheVader, ontferm U onzer. God Zoon , Verlosser der wereld ,

ontferm U onzer.

God , Heilige Geest, ontferm U onzer H. Drievuldigheid , één God , ontferm U onzer.

H. Maria, Moeder en beschermster van den H. Aloysius, bid voor ons. H. Aloysius van Gonzaga, m-H. Aloysius van Gonzaga, ver- £"■ .= rijkt door de zegeningen des ~ £> Heeren, S

5 Vervuld met den H. Geest, ° . Zeer waardige belijder van Je- § ^ zus Christus,

Sluiten