Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tutiën onzer Vergadering en volgens hunne verbintenissen ; ook zal ik°het Slot bewaren , zooals het door onze Constitutiën Js voorgeschreven.

H. Maagd Maria, ik sluit deze vernieuwing in uw moederlijk Hart op, verkrgg mij de genade er eeuwig aan getrouw te blijven. Amen. De Priester antwoordt:

Tndien gij deze Beloften onderhoudt, beloof ik u van Gods wege, het eeuwige leven. In den naam des Vaders f en des Zoons en des heiligen Geestes.

De Religieusen antwoorden : Amen. De Priester heft het Te Deum aan ; dit wordt door de Zusters voortgezet ; de Priester voegt er bij: f. Benedicamus Patrem et Filiurn cum Sancto Spiritu.

Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

Vovete et reddite Domino Deo nostro.

Omnes qui in circuitu ejus affer-

Sluiten