Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons om Jezus! Hij is ons slachtoffer. Dat zijn gezucht, dat het geroep van zijn dierbaar bloed inv Vaderlijk hart bewcge, om aan uwe zondige kinderen vergiffenis te sehenken ! Het is waar, ik vooral verdien om inijne ongetrouwheden en dagelijksche gebreken geene genade; doch laat ik het U zeggen , o God, zoo ik zelve geen medelijden waardig ben, ach! zie dan neer op de wonden der doornen en geeselslagen van uwen bebloeden Zoon, en wees mij, om zijnent wille, barmhartig! O Heere Jezus, op uwe verdiensten heb ik al mijn betrouwen gevestigd ! geef dat ik in eeuwigheid niet beschaamd worde.

Nd meer dergelijke gevoelens in ons hart te liebben opgewekt, zullen wij in den geest, met den kruis dragenden Jezus den Calvarieberg opklimmen, in die heilige oogenblikken ons kruisje en de moeieiijkheden van den dag, tot boete der zonden, vereenigd met het zijne, op de schouderen nemen en bidden om geduld en sterkte in al onze benauwdheden, pijnen, beiooviugen, enz.

Sluiten