Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 onthecht aan zingenot , Trienden en betrekkingen te leven ... Ik geef U mijn hart, ik schenk U mijne liefde voor altijd , voor eeuwig. Amen.

Na deze geestelijke Communie, moet gij uw geloof vernieuwen , denkende , dat Jezus in uw hart rust, en met een levendig betrouwen , geene kleine maar groote en gewichtige zaken van Hem en door zijne oneindige verdiensten verzoeken.

Ja , mijn God , ik eiken mij volkomen onwaardig om U genaden te vragen , en belijd dat ik , uit mij zelve , niet verdien verhoord te worden ; maar zult Gij het gebed kunnen versmaden , dat Jezus , onze goddelijke advokaat, U op dit altaar voor zijne kinderen opdraagt?... O neen! dat zult Gij niet; en in zijn naam, durf ik U alles vragen wat ik behoef, om de groote zaak mijner zaligheid te voltooien ... Ik vraag U de algemcene vergiiïeuis mijner zonden ; ik vraag U een levend geloof, een groot betrouwen , eene vurige liefde voor Jezus en Maria; ik vraag U éene

Sluiten