Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen. . . Ik verzaak aan alle genegenheid , die niet voor U of om U is ... Ik wil niets dan uwe liefde. . . Maak mij grootmoedig, lieve Jezus, in de

I opoffering, die ik U thans doe, en als mijn hart door ongeregelde begeerten of verlangens bestormd wordt, trek mij dan hier voor uwe voeten, om mij te herinneren, dat ik U, en U alleen toebehoor. Amen.

Geestelijke Communie, bl. 265. Gedenk , o goedertierenste enz. bl. 266.

III. BEZOEK.

Sta op , kaast u, mijne vriendin , mijne schoone en kom. Caxt. ii. 10.

Deze woorden stiert onze Heere Jezus Christus aan elke ziel, die Hem in het H. Sacrament des Altaars komt bezoeken. Sta op,o mijne Bruid, verhef u uit uwe ellenden ... Ik ben hier om u te helpen. . . . Haast u , nader tot Mij, de grootte mijner Ma' jesteit moet u niet verschrikken .,.

Sluiten