Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O allerzachtmoedigste Jezus! Gij kuilt uwe dienaars en dienaressen op duizenderlei wijzen helpen, troosten verlossen. Ik bid U dan, door de Wonde van uwen rechtervoet en door de wonderen, waarmede Gij uwen Dienaar, den H. Antonius verheerlijkt hebt, help, troost en verlos mij van alle zwarigheid in deze zaak, die ik U door dezeu Heilige zeer hartelijk aanbeveel.

O allergenadigsle Jezus! ik geloof in U, ik hoop en betrouw op U, ik bemin U, en verfoei uit er harte al mijne zonden en al hetgeen U in mij mishaagt, omdat Gij zijt de onfeilbare Waarheid, de oneindige Barmhartigheid, de opperste Goedheid, die alle eer en liefde waardig zijt. Ik bid U nu, door de minnelijke Wonde van uwen linkervoet en door de glorie van uwen Minnaar, den heiligen Antonius, doe in deze zaak, die ik U door dezen Heilige aanbeveel , wat goed en beliagelijk is in uwe oogen.

Sluiten