Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik dit officie op den zaterdag ter ccre van de allerheiligste Maagd te bidden.

Op de tweede plaats zijn in de liturgie vijf verschillende H. Missen aangewezen, die volgens de verschillende tijden des jaars ter eere van de H. Maagd moeten worden gelezen op den zaterdag, wanneer het officie de H. Maagd gehouden wordt. Deze missen hebben boven andere votief-missen het privilegie, dat, wanneer men ze des zaterdags leest, zij gepaard gaan met het Gloria in excelsis Deo of den lofzang der engelen.

Een derde bewijs, dat ons aantoont, hoezeer de zaterdag aan de vereering van de H. Maagd Maria is toegewijd, is het overoude gebruik om op den zaterdag zich ter eere van Maria's smarten van vleeschspijzen te onthouden. Behalve op de getuigenissen van Tertullianus *) van Origenes2), van den H. Epiphanius3) en den H. Hieronimus l) kunnen wij ons beroepen op dat van den H. Paus Innocentius 1 (417) die in den 25en brief aan Decentius de gewoonte om ook op zaterdag zich van zekere spijzen te onthouden afleidt van de overlevering en instelling der H. apostelen.

Algemeen werd in de middeleeuwen de Konin-

1) Tertull. libr. de Jejunio c 14. 2) Origen. Hom. 10 in

levit. 3) S. Epiphan: Expositio fidei § 22. 4) S. Hieron.

Epist 28 ad Licin: Boet:

Sluiten