Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grepen, het feest van Maria's geboorte, en het feest van de boodschap des engels en de menschwoordings des Woords, stroomen duizenden en nogmaals duizenden hier samen, om de maagdelijke Moeder des Heeren te aanroepen en te eeren. Leeken, priesters, kloosterlingen, geleerden, bisschoppen, prinsen, koningen en pausen knielden biddend hier neder.

Er zijn vroeger soms dagen geweest dat men tot 200.000 pelgrims te Loreto telde.

Ook werden de rijkste offers geschonken. Lodewijk XIII gaf eene driedubbele kroon, versierd met de kostbaarste edelgesteenten ten offer. Anna van Oostenrijk verrijkte het heiligdom met een kind in goud, dat in gewicht gelijk stond met het koninklijke kind, dat God haar had geschonken, later Lodewijk de Groote. Dit gouden beeld van 24 ponden werd aangeboden door een engel van zilver, die er 350 woog; 69 noten-houten kasten, rijk versierd, ter waarde van 560.000 franken prijken in de kapel van den schat. Twintig zijn ledig geplunderd ten tijde der Fransche republiek. De overigen zijn alle weder gevuld met exvoto's, waaronder zich zeer rijke bevinden.

Ziedaar het heiligdom van Maria, dat het eerste is onder alle hare heiligdommen; het herinnert ons op sprekende wijze aan de H. Aioeder des Heeren, die er naar de meest waarschijnlijke meening geboren werd, en die

Sluiten