Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!er op de boodschap van den H. Aartsengel Gabriël de toestemming gaf, om, terwijl zij Maagd bleef, als Moeder door de werking van den H. Geest den Een- en Eeuwig geboren Zoon van God, die onze menschelijke natuur aannam, als hoogst gezegende vrucht in haren schoot te ontvangen. Dit heiligdom dus moet ons hoogst dierbaar zijn, om zijne zoo heilige en talrijke herinneringen; om de vereering der H. Kerk, die er op 10 December een feestdag aan heeft gewijd en er zoo vele gunsten aan heeft verleend; om de millioenen en millioenen bezoekers, die hier om Maria te eeren en te aanroepen gedurende zoovele eeuwen zijn saamgestroomd; eindelijk om de groote genaden, hier door Maria's voorspraak verkregen.

Ziedaar het heiligdom, waar de Litanie van O. L. Vrouw, die door de kerk is goedgekeurd, reeds eeuwen en eeuwen weerklinkt, en waaraan zij den naam: Litanie van Loreto heeft ontleend.

Geestelijke Bloem.

Die mij geschapen heeft, heeft in mijne woontente gerust. (Eccles: XXIV : 12).

Oefening.

Leg u met alle kracht en onophoudelijken ijver er op toe, om naar het voorbeeld van den H. Joannes Berchmans, eene degelijke,

Sluiten