Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Andreas van Creta k hot »** de

sThooJheid"'een16scha^ va" dc.00rspronkc-fijkc

onze gedachten te hn, " zu,verheid die al en al geschikt voor de g3at' £°n St°f 8'eheeI was Maria van den schoot^h di"g' Z°° een schoone tuin SeSnro^ m°eder a,s

en altijd vlietende broTe„ do' '

van 'het beheer harPr a n mU"r

heid en zinnehïe n' C °VCr hare 2in"elijkwoesting des vijands bïveSd ''zH ï* "T eene lichte en liefeliike wnlt Jv'a1 j als stralen der zon doorschenén' d°°r de gulde

verduistering kende Zij wa '

vuur, dat gevoed door vlammende kolen

mer zou uitdooven Hare ?„!! mm-

ten voor alle verkeerde inZkken^WgeS'°-

g'ngen waren in alles eere^M ?' „ "ei" onderworpen volkomen

1) Serm in assump.

Sluiten