Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waardigheid en heiligheid der Müeder Oöds die allerondankbaarst ware S^ees1' Qodde. zich niet tevreden gesteld met haren lijken Zoon en hadde zij de maagdelijkheid, die door een weergaloos wonder was ^waar g bleven, later vrijwillig prijsgegeven Einde ij E dit niet met het gedrag van den H josenh toen hij door Maria en door den engel vernomen had, dat zij door de werking van den H Geest Moeder Gods was geworden.

Nimmer wordt dan ook in het evangelie Mar™ of ook joseph als Moeder en vader van andere kinderen dan Jesus voorgesteld lesus op het punt te gaan sterven, beveelt aan het kruis zijne moeder aan de zorg va loanne aan en zoekt op die wijze nog sterKTLr te troosten, en joamtes neem ha» werkelijk tot zich. Hieruit leiden wij terecht met den H. Epiphanus i) af dat joseph haar echtgenoot, reeds was overleden, en dat zij die de broeders van Christus genoemd worden i™f H Fvanjrelie eeen kinderen waren van Maria Want waren' zij Maria's kinderen geweest' dan zou de Heer hun een groote oneer hebben aangedaan, met Zijne Moeder tot onderhoud en ter verzorging aan een vreem^ £ toe te vertrouwen. De H. H.eron.mus erkent dan ook, dat Maria bij Jesus' sterven nog

1) Epiph. H»res 78 : 9.

Sluiten