Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om rijt gij allermachtigst met Hem, allermach''f h( t°°r Hc!"' allermachtigst bij Hem, zoodat gij het woord van den Ecclesiastieus in volle waarheid op u zelve kunt toepassen: in Jerusalem geldt mijne macht. Neen, die allerheiigste, die boven allen beminde Moeder verwerft alles bij Haar God en Zoon dat zii

rroaederr0De1JnMVC|IOStt'r' aa"geno™ne

Droeders. De Moeder die stond naast Ziin kruis zoo b.tter met Hem voor hen leed en streed en het groote offer dat Hij bracht voor het heil der wereld, tegelijk met Hem opdroeg zij verkrijgt alles wat zij voor ons vraagt nm' ■lat Goddelijke bloed, dal daar Ts »eïgo,f f Daarom zeg( de H. Bernardus: gij heË, sieeh.s te vullen en alles geschiedt. Besluiten wij met het woord van den H. Petrus DamianusT wanneer deze Moeder voor ons eene genade gaat afsmeeken van J. C., dan hecht die Zoon

Hi? 7n°n°ffe Tarde aan haar £ebed en verlangt

"eer zHZheHt " gTe*e" te geven' dat- dineer zij bidt, zij veeleer den schijn heeft eene

Koningin te zijn met en door haar Goddeliiken ^.oon, dan eene dienstmaagd.

Geestelijke Bloem.

Wees gegroet Gij, door welke alle goed in den hemel en op aarde ons verpand is.

2) S. Petr. Dam. Sprm Ha not d \t:

... vii^;

Sluiten