Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, help ons strijden Ten allen tijden,

Der hel ten spot Voor onzen God Maria!

O Maagd der hemelingen kroon, Maria!

Uw God en Schepper is uw Zoon, Maria!

Bid dus 't kind op uwen arm, Dat Het onzer zich erbarm! Wil, wil ons sterken,

Leer steeds ons werken Met trouw en moed Voor Jesus zoet.

Maria!

O lief, o heilig Moederhart!

Maria!

Gij leedt voor ons zoo bittre smart, Maria!

Laat toch al die droeve pijn,

Niet voor ons verloren zijn; Beloon 't vertrouwen, Dat steeds wil bouwen Op U in nood Tot in den dood.

Maria!

Sluiten